Dela artikel

Redovisningsbyrå med kundfokus

Katja Khaliq och Frida Nordmark Ullén träffades på ekonomiutbildningen och har varit smått oskiljaktiga sedan dess. När de tog över ScanSov AB hade de en kund. Nu, fem år senare, har de drygt 100 kunder och har anställt en person, samt är på väg att anställa ytterligare en person.

ScanSov AB startades redan år 1999 av Katja Khaliqs far som var finansiell konsult. När han blev förtidspensionerad ville hon driva företaget vidare och fokusera på redovisning tillsammans med Frida Nordmark Ullén. I dag består kundkretsen av allt från konsulter och byggföretag till detaljister och jurister. Alla bolagsformer finns representerade – limited bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, handelsbolag och aktiebolag.
   – Det är jättekul, för vi får så många olika uppdrag och utvecklas hela tiden, konstaterar Katja Khaliq.

Från en kund till drygt 100 på fem år, hur lyckas man egentligen med det? Gott samarbete, menar duon bakom ScanSov AB.
   – Vi är så olika att vi kompletterar varandra så bra, säger Frida Nordmark Ullén.

   – Och vi uppskattar varandras olikheter, säger Katja Khaliq.

Att vara lyhörda för varandras idéer och åsikter och att diskutera tills man når konsensus är ytterligare framgångsfaktorer. Ofta kan man också stötta varandra och ge nya perspektiv på ärenden och till kunder.

Det faktum att ScanSov AB sätter ära i att vara en personlig redovisningsbyrå, trots sin växande kundkrets, är något som uppskattas stort.
   – Här vet vi precis vad kunderna efterfrågar, deras bakgrund och kunskapsnivå, samt vilka infallsvinklar de har och hur intresserade de är.
Detta gör att teamet hela tiden kan använda en kommunikation som passar kunden.

2015-04-20