headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Så påverkar Coronaviruset rekryteringsbranschen

Corona-virusets spridning i början av 2020-talet har inneburit en kris för stora delar av världen. Värst är det självklart för de som blivit direkt drabbade av viruset, de personer som blivit smittade, vars hälsa har drabbats hårt och i vissa fall har lett till döden.


Samtidigt tillhör de allra flesta ingen riskgrupp och behöver inte vara rädda för virusets effekter på hälsan. Men även de som inte tillhör någon riskgrupp drabbas ändå indirekt av virusets konsekvenser. Inte minst märks det på ekonomin och arbetsmarknaden. Företag inom hotell- och resebranschen har tvingats säga upp tusentals anställda på grund av låg efterfrågan på tjänsterna. Restaurangbranschen har också drabbats hårt.


De företag och organisationer som har möjlighet, låter sina anställda arbeta hemifrån för att minska risken för snabb smittspridning, vilket kan belasta den redan ansträngda sjukvårdspersonalen. Vad innebär allt detta för rekryteringsbranschen? Det ska vi titta lite närmare på i den här artikeln.


Fler arbetar hemifrån

Långt innan Coronakrisen såg vi en trend med allt fler anställda som arbetar hemifrån. Dagens moderna teknik och karaktären på arbetsuppgifterna som många har idag gör detta till en gyllene möjlighet. För många anställda är det en stor fördel att då och då kunna arbeta hemifrån. Det gör det lättare att få vardagspusslet att gå ihop och personer med långa pendlingsavstånd till och från jobbet sparar mycket tid.


I och med Coronavirusets framfart har allt fler fått möjlighet att prova på hur det är att arbeta hemifrån. Undersökningar visar att de som väl fått smak för att arbeta hemifrån brukar vilja fortsätta. Så hur kommer det att påverka framtida arbetsplatser och rekryteringar? Kanske blir det allt viktigare för den som vill anställa kompetent personal, att erbjuda möjligheten att arbeta hemifrån. Det kommer bli en stor konkurrensfördel i jakten på den bästa personalen.


Fysiska möten begränsas

De flesta länder hanterar Corona-spridningen genom att begränsa medborgarnas möjligheter att träffa varandra. Därmed påverkas allt från stora sammankomster till konferenser och andra fysiska möten. När det gäller rekryteringar påverkas situationen när det gäller fysiska intervjutillfällen, rekryteringsevent och konferenser inom området. De som söker jobb kan förmodligen förvänta sig fler online-intervjuer än vad vi vanligtvis ser. Samtidigt är det troligt att användning av andra onlinetjänster, såsom CV-mallar för arbetssökande kommer att öka.


För alla som arbetar med rekryteringar är det viktigt att ta del av aktuell information om läget. I en rekryteringsgrupp bör alla ha en samstämmig bild, så att inte skilda uppfattningar om tillståndet skapar hinder eller friktion. Öppenhet och transparens borde vara ledord för de som vill lyckas med en rekrytering i det rådande läget.


Några avslutande ord

Samtidigt är det svårt att säga hur rekryteringsbranschen kommer att påverkas på lång sikt. Läget är fortfarande osäkert och inget vet hur det kommer att utvecklas. Det handlar om en helt ny situation för världen och en omställning behöver göras för att en anpassning ska kunna ske till rådande förhållanden.


Det viktigaste just nu är att vara försiktig och hålla sig frisk. Då kan förhoppningsvis det mesta fungera som vanligt, även planerade rekryteringar.

Läs mer...

2020-03-30 13:15

203031_01

Här blir kundernas idéer verklighet

Artikel Bjärnums Stålprodukter har inte bara en lång erfarenhet av branschen, de kan också utveckla och anpassa produkterna helt efter kundernas önskemål. - Vi konstruerar nya produkter åt våra kunder, som efter...
203051_01

Målmedveten och flexibel konsult

Artikel Med stor kunskap, drivkraft och servicekänsla erbjuder Nils Scheibling sina konsulttjänster till många olika slags kunder. För 1,5 år sedan startade han konsultföretaget Scheibling Consulting AB, där han...
6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

Peter_webb3

Peter Svenson

Fotograferar världens kändisar

Arkiv