EM_digitala-samtal_01

Samtalsstöd som förenklar kommunikationen

Med rätt verktyg och stöd blir det lättare att kommunicera med såväl gammal som ung. Digitala Samtal i Sverige AB har utvecklat en plattform som ger stöd och möjliggör goda samtal.
– Vi har sett att det finns ett behov av att få stöd i samtalet inom olika verksamheter, för att prata med människor på ett systematisk sätt, säger Mattias Hallström.

Mattias Hallström och Peter Matsson heter grundarna och ägarna av Digitala Samtal i Sverige, som de startade för 1,5 år sedan. De både brinner för att förenkla samtal och som kan följas upp och skapa förändringar. Både Mattias och Peter har under lång tid haft ett stor intresse för IT och teknik. Medan Mattias både varit anställd på högskolans IT-avdelning samt drivit eget inom 

e-handelslösningar och webb så har Peter varit med och startat upp flera bolag.  


Peter och Mattias hade aldrig tidigare jobbat tillsammans men mötts vid olika tillfällen. När de upptäckte att de hade en gemensam vision valde de att starta Digitala Samtal i Sverige. 


– Det är inte tekniken i sig som driver oss, utan det är när människor säger att det här har hjälpt dem eller rent av förändrat deras liv, förklarar Mattias.


Samtal med barn och ungdomar 

De själva befinner sig i Karlskrona men deras kunder finns idag i flera kommuner och regioner inom bland annat socialtjänst och hemtjänst. Tjänsten används som ett verktyg, dels för att få stöd i samtalet men också för att samla in information om individen eller en grupp. 


Deras arbete började från början med barn och ungdomar inom bland annat familjehemsplaceringar och därifrån har de även utvecklat tjänsten för att kunna användas av personal inom till exempel äldreomsorgen. 


– Vi började inom familjehemsplacering och därefter har tjänsten börjat användas inom en mängd olika områden. De barn och ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten har kanske inte den bästa relationen med dem men med den här tjänsten överbryggas problemet. De får verktyg och når personen på ett annat sätt och i många fall har ungdomarna tackat för att någon förstått dem, säger Peter.Mattias Hallström och Peter Matsson.


Digitala samtal inom äldrevården 

I och med pandemin har behovet av deras tjänst ökat ytterligare. 


– Vi ser mycket ensamhet, framförallt bland äldre. Många mår dåligt och behovet av samtalet har aldrig varit större. Vi ser också en stor tillväxt på orosanmälningar bland barn och ungdomar. Inte bara antalet som ökar, utan även grad av allvar i orosanmälningarna, vilket gör det ännu viktigare att kunna ge stöd åt verksamheter. Det ger då möjlighet att bli effektivare, kunna föra ett bättre samtal och systematiskt kunna följa upp det, säger Peter. 


Peter och Mattias förklarar att just äldrevården är ett brett område för deras tjänst. Under pandemin har fysiska möten inte vara möjliga i samma utsträckning och då blir istället de digitala verktygen viktigare än någonsin.


– I systemet finns bland annat en temperaturmätare som heter ”hur mår du” då man skickar ut en fråga som går ut via ett meddelande till mobila enheter några gånger per vecka, säger Mattias. 


Skattningsverktyg för särskilda boenden 

Med den digitala plattformen jobbar man även med särskilda boenden, där även skattningsverktyg ingår. 


– Tanken är att sätta individen i centrum, där all information cirkulerar kring den här personen så den inte ska behöva upprepa sig när det kommer ny personal, menar Peter. 


Nyligen har de också gått ut med en helt ny funktion i tjänsten, ett fullkomligt regulatoriskt videosamtal med brukarna som är anpassat för socialtjänst och hemtjänst. 


– Det här är den första tjänsten i landet som är utformat just efter de här verksamheterna, säger Mattias.

Läs mer...

2021-03-07

Bredbandsval Sverige AB

Bredband för företag – allt du behöver veta innan du bestämmer dig

Artikel
enterprisemagazine.se - concito.se - 18-06-2021

Intresserad av att hitta nya kunder?

Artikel
_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

EM_georg-wikman_01

Mannen bakom Kan Jang

Georg Wikman är grundaren bakom hälsopreparaten Arctic Root, Kan Jang, Chisan och  nya Adapt-serien.

Arkiv