Dela artikel

Service och drift utanför boxen

Vare sig det handlar om service eller teknisk förvaltning är det fastigheter som står i fokus för Proptech. Flexibiliteten är ständigt närvarande. Här löser man allt från garagestädning till avancerad driftoptimering och gör det alltid med en lyhördhet som skapar bra resultat och nöjda kunder.

Grundaren Roine Lind har egenföretagarbakgrund inom VVS-området och halkade in i drift- och servicebranschen när han på 1990-talet blev tillfrågad om att sköta den tekniska driften i en fastighet. År 1996 var Proptech (Property Technic Sweden) ett faktum. Drygt 16 år har gått sedan dess och företaget expanderar hela tiden. Det inledande ansvaret för en fastighet har blivit ansvar för 400 000 kvadratmeter kommersiella fastigheter – industrier, kontor, handelsplatser och mindre bostadsrättsföreningar. Proptechs kundkrets finns i hela Storstockholm och utgörs bland annat av Sveriges största fastighetsägare. Alla tilltalas de av den kvalitet som företaget levererar, något som också gör att de flesta varit kunder länge.

Flexibiliteten löper som en röd tråd genom verksamheten och samtliga tio medarbetare tror på att göra saker så enkelt som möjligt för kunden.
– Om man arbetar på Proptech får man inte vara fyrkantig. Man måste vara flexibel på alla områden som kan tänkas dyka upp, allt från att driftoptimera till att städa garage. Verkligen allt! Det finns ingen gräns för vad vi inte gör, menar Roine.
Han påtalar vidare att för att kunna utföra detta ”allt” måste en lyhördhet för kundens önskemål finnas med. Flexibilitetstanken innebär också att kunden endast ska betala för de tjänster de beställer. Inga paketlösningar som annars börjar bli vanliga, utan bara det som just kunden vill ha.

Energifrågor tenderar att ta en allt större del av Proptechs arbete.
– Energi är dyrt och med rätt verktyg finns mycket pengar att spara. Att lära känna fastigheten och dess behov är en förutsättning. En historik som bygger på avläsning av mätare är också nödvändig, utifrån detta kan man se vad man ska spara pengar på och ge förslag, säger Roine.


2012-12-17