Dela artikel

Skapar goda förutsättningar åt företag

Ledarskaps- och teamutveckling, rekrytering, personbedömningar och föreläsningar. Det är vad den legitimerade psykologen och ledar-skapskonsulten Mikael Hansson ägnar sig åt i egna Hansson Human Resources Business Partner and Design Development.

Det har hunnit gå 22 år sedan Mikael tog sin psykologexamen. Född och uppvuxen i Stockholm, en utbildning, 24 år i Umeå och nu vid 50 års ålder gläds Mikael åt att vara nybliven Göteborgare. Med ett förflutet inom den offentliga sektorn, närmare bestämt psykiatri, yrkesinriktad rehabilitering och skol- och barnomsorg, har Mikael en bred kompetens.
– Sedan upptäckte jag ytterligare en värld och år 2000 kastade jag loss och började arbeta som konsult. Vi var en handfull konsulter som arbetade med ledarskap- och grupputveckling samt medarbetarundersökningar – klassisk organisationsutveckling.

Under åren som följt har Mikael startat och lett ytterligare ett mindre konsultbolag men arbetar i dag i egen regi med ett brett kontaktnät i de uppdrag som kräver fler personer. Numera fokuserar Mikael sig på ledarskapsutveckling, han ser ett ökat behov av att stötta och utveckla ledare i en allt mer komplex värld, där geografiska och kulturella gränser samverkar. Kundkretsen utgörs av såväl svenska som internationella företag. Årslånga kundband är ett kvitto på att Mikaels motto ”att översätta psykologiska kunskaper till användbara verktyg för kunden” fungerar.

2013-11-06