174012 SW1

HR och rekrytering under samma tak

Med en grundmurad tro på varje människas inneboende kapacitet och varje organisations möjlighet att växa och utvecklas delar Skillway med sig av sina expertkunskaper inom rekrytering respektive HR. Att hitta kreativa lösningar och våga tänka utanför de etablerade ramarna är ledord i den framgångsrika verksamheten.

Skillway AB finns i Helsingborg och drivs av Anna Goudoulakis och Maria Lethin, som med sina respektive kompetenser inom HR och rekrytering driver sitt företag med övertygelsen om att respekt för individen, samarbete och balans leder till utveckling av både enskilda och organisationer. 


Maria Lethin har i många år arbetat som HR-chef i rikstäckande och globala organisationer. 

Hon har en fil kand. i psykologi från personal- och arbetsvetenskapligt program och är diplomerad coach och samtalsterapeut. Maria ansvarar för Skillways HR-tjänster.


– Vårt arbete innebär att vi fungerar som en extern HR-avdelning eller koordinator, säger hon. 

  

174012 SW2


Kunderna är ofta företag utan egen HR-avdelning eller där en person ansvarar för en mängd olika funktioner utöver HR. Maria påpekar att de har kunder med allt från 100- 400 anställda. De blir ofta kontaktade av start-ups som ännu inte hunnit utveckla någon HR- avdelning. Hos Skillway kan företag abonnera på HR-tjänster som skräddarsys utifrån verksamhetens behov. 


– Det allra vanligaste avtalet består av 10 timmars support per månad, berättar Maria. 


Tjänsterna består av coachning och expertis i aktuella HR-frågor. Denna support handlar ofta om olika processer som till exempel implementering av modeller för Talent Assessment, utvecklingssamtal, ledarskapsutveckling eller processer för löpande feedback.  


– Vi följer med på förhandlingar, ansvarar för övningar inom teambuilding, organiserar workshops i stresshantering samt fungerar som ett stöd för personalansvarig vid erinran och andra känsliga frågor, säger Maria när hon ombeds ge några exempel på de tjänster inom HR som Skillway kan stå till tjänst med. 


Man arbetar även med coaching av chefer och personal, utveckling relaterat till målsättning samt analys och tolkning av medarbetarundersökningar. 


Anna Goudoulakis är ansvarig för Skillways rekryteringstjänster. Med en fil kand. i företagsekonomi och många års erfarenhet av arbete på olika positioner inom bemanningsbranschen leder hon med kompetens och säkerhet inledningsfasen av rekryteringsprocessen. 


– Vi ansvarar för vad som brukar beskrivas för den allra svåraste biten i en rekrytering, nämligen det som vi i branschen kallar search eller research, säger Anna. 


Kortfattat kan search beskrivas som arbetet med att kartlägga marknaden och identifiera relevanta potentiella kandidater för den aktuella tjänsten. Eftersom arbetet innehåller värvning av personer som redan sitter på befattningar i andra verksamheter är Skillways arbete känsligt och kräver fingertoppskänsla. 


Skillway anlitas även för andra sorters uppdrag.


– Jag har exempelvis searchat kyrkoherde, byggnadsingenjörer och specialister på en mängd olika områden, säger Anna och tillägger att hon uppskattar variationen i sitt arbete.


Grundläggande i Skillways verksamhet är en övertygelse om att människor som lever i balans mellan arbete och fritid är lyckligare och mer produktiva.


– Man gör vanligtvis mycket bättre resultat på jobbet om man skapar tid för balans och återhämtning i vardagen, konstaterar Maria. 


174012 SW3


Detta är de själva utmärkta exempel på. Båda har lyckats med den svåra konsten att dra ner på arbetstid och därmed vunnit i effektivitet. Delvis beroende på upplevelsen av att räcka till – både hemma och på arbetet. 


– Företagens lagstadgade ansvar för den psykosociala arbetsmiljön ökar och vi kan hjälpa dem att se över organisationen och på så sätt hjälpa medarbetare att hitta hälsosam balans, förklarar Anna. 


En insats som lönar sig på sikt eftersom en satsning på personalens välmående leder till färre sjukskrivningar och ökad stabilitet i företaget. 


Att Anna och Maria har valt att driva frågor om stresshantering och hållbarhet i arbetslivet är en av orsakerna till att de nyligen tilldelats utmärkelsen som årets stjärnföretagare i Helsingborg.  Ett pris som utgör en del av en nationell tävling vars final kommer att äga rum i Stockholm.


Vad är det då som gjort Skillways så framgångsrika? 


– Naturligtvis kan den förklaras av vår kompetens, långa erfarenhet och det kontaktnät vi skaffat oss under våra respektive karriärer, säger Maria. Vi väljer våra kunder och samarbeten med omsorg. Vi vill jobba med folk vi gillar och detta har visat sig vara en nyckel till bra resultat och god arbetsmiljö för oss.


– Vi skrattar mycket och arbetar nära våra kunder vilket säkert är en bidragande orsak till att det har gått så bra, säger Anna. Våra personliga grundläggande värderingar kring mänsklig potential och respekt för individen sammanfogar oss på Skillway. Dessa värderingar fungerar som riktlinjer för oss när vi arbetar och hjälper oss att välja rätt samarbeten och uppdrag.

2017-06-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies