Dela artikel

Två skolor blir en i Vinsta

Vinsta grundskola är en ny skola bestående av två gamla som slog upp portarna i januari i år. ”Låg- och mellanstadieskolan Vinstaskolan och högstadieskolan Vinstagårdsskolan ligger på två olika geografiska platser, men har slagits ihop och kommer så småningom att flytta ihop”, berättar skolans rektor Magnus Johansson.

Tanken med sammanslagningen är att på sikt kunna erbjuda eleverna en sammanhållen grundskola på ett och samma ställe. Magnus Johansson menar att det är något som alltfler föräldrar efterfrågar. Dessutom skapar en stor enhet större möjligheter att göra både pedagogiska och organisatoriska vinster samt skapa kontinuitet och trygghet för skolans elever.

Här strävar man efter att alla elever ska få en stabil bas att stå på, inte bara för skoltiden utan för resten av livet. Vinsta grundskola, bestående av östra (förskoleklass till årskurs fem) och västra (årskurs sex till nio), har valt att profilera sig som en skola som ska ligga i framkant vad gäller entreprenörskap samt hälsa och friluftsliv.

Surfplattor, Smartboards och datorer är naturliga inslag i elevernas lärmiljö. IT är en självklar del av undervisningen och man jobbar exempelvis med att skriva sig till läsning med hjälp av surfplattor i de yngre åren. Hela skolan kommer också använda olika tekniker för filmskapande, vilket kommer utmynna i en storslagen filmfestival med alster från såväl förskoleklass som niondeklassare.
   – Detta är något jag verkligen ser fram emot. Är det något som fångar elevernas intresse är det att få använda modern teknik på kreativa sätt. Vi vänder på det – eleven blir medskapare och producent istället för att bara vara en passiv konsument av film.

Ytterligare en satsning som är planerad under läsåret är Lego-robotarna som ska introduceras i alla årskurser för att utveckla elevernas kunskaper i teknik och programmering.
   – Skolan ska inte bromsa eleverna i deras utveckling utan istället hela tiden uppmuntra, utmana och stimulera initiativförmåga. Jag tror att robotarna är en sådan sak som kan stimulera just detta och dessutom varva teoretiska och praktiska förmågor, menar Magnus Johansson.

2015-10-22