204103_09204103_02204103_01204103_05

Gymnasieskola med internationell känsla

Hvitfeldtska gymnasiet ligger mitt i centrala Göteborg och är en av landets äldsta och största gymnasieskolor. Skolan grundades år 1647 och har ungefär två tusen elever.

Hvitfeldtska beskrivs som en kunskapsinriktad och internationell gymnasieskola med spets och bredd – med Göteborgs mest välutbildade lärarkår samt en trygg och stimulerande lärmiljö.

 – Vi är en skola för alla som vill satsa på sin framtid, säger Mikael O. Karlsson, verksamhetschef på Hvitfeldtska.

Hvitfeldtska erbjuder högskoleförberedande program: Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Ekonomiprogrammet, Handels och administrationsprogrammet, Estet-Musikprogrammet, IB-programmet med undervisning på engelska, liksom Språkintroduktion och Individuellt alternativ. Språkintroduktion och Individuellt alternativ riktar sig till de elever som saknar behörighet till de traditionella gymnasieprogrammen.
Hvitfeldtska har två renodlade spetsutbildningar, ett inom matematik och ett inom musik, som båda är riksrekryterande. Elever från hela landet kan söka in på utbildningarna genom intagningsprov. Det finns även två språksektioner, en för det franska språket och en för det tyska. Efter avslutad utbildning kan eleverna göra ett språkprov som gör att de kan använda sina betyg för att söka in på fransk- eller tyskktalande universitet. Hvitfeldtska är en av två skolor i Sverige som har möjlighet att utfärda Certi Lingua-diplom till sina mest ambitiösa språkelever.

 – De senaste åren har intresset för vår skola ökat. Ungefär hälften av de elever som söker in till skolan får en studieplats. Hvitfeldtska står för kunskap och trygghet, säger Mikael. Här får eleverna en bra utbildning i en trygg miljö med hög studiero, i en väldigt speciell och internationell atmosfär.


Skolan präglas av en mycket aktiv elevkår. Elevkåren finns på skolan för att ge medlemmarna en mer givande och underhållande skolgång. ”Gymnasietiden ska levas – inte överlevas”, är Hvitfeldtska Elevkårens egen slogan. En kår för att vara delaktig i, samt påverka, vad som händer i skolan. Elevstödet på skolan är starkt och utvecklat. Vi har 3 specialpedagoger och erbjuder stödstugor i ett flertal ämnen Skolan lägger lika mycket fokus på de som behöver extra hjälp som på de som vill höja sitt betyg. Alla elever ska ges förutsättningar till kunskapsutveckling. Det är lika viktigt att ta hand om talangerna som att ta hand om de som behöver lite extra hjälp, menar Mikael och säger att det även finns fördjupningskurser för de elever som önskar extra stimulans.Hvitfeldtska förbereder sina studenter på vidare studier och ett framtida arbetsliv. Detta görs bland annat genom ett nära samarbete med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet, olika branschorganisationer samt näringsliv och yrkesliv. Hvitfeldtska är även medlemmar i Västsvenska handelskammaren. Elever som läser det naturvetenskapliga programmet gör studiebesök på Chalmers och har även möjlighet att läsa fördjupningskurser inom matematik och fysik på Chalmers. Humanisten är tillgänglig för elever som läser språk, Handelshögskolan för de som läser ekonomi och Artisten för musikelever.

 – Skolan och livet utanför ska vara integrerade. Vi vill vara en del av omvärlden. Vi har Göteborgs största utbud av språkutbildningar och vår skola har många internationella utbyten med skolor i Frankrike, Tyskland, Kenya, Japan och Sydkorea. Dessutom erbjuds utlandspraktik för de som läser Ekonomi- och Handelsprogrammet, säger Mikael. Vår skola har gymnasieutbildning som tål att jämföras både nationellt och internationellt.


Läs mer...

2020-09-02 16:00

Webbplats
 

Sammanhållen vård ger trygghet!

Artikel Alla människor är olika, med olika förutsättningar och behov. För en bättre och mer jämlik vård, behöver vårdens yrkesutövare ”möta människor” tillskillnad från att ”behandla patienter”. Lika vård eller...
204033_01

Effektiva fönsterbyten

Artikel Genom att anlita specialister för sina fönsterbyten kan villaägare få arbetet snabbt utfört och företag kan spara pengar genom ett effektivt jobb ute hos sina kunder. Fönster & Dörrmontage i Skåne AB...
  • HVITFELDTSKA GYMNASIET
  • Tel | 031-367 06 00
  • Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg
_Jimmy1

Jimmy Schönning

Njutbart hemma!

_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics.

__MG_9672

Från förort till finrum

Bröderna Güven driver stans bästa krogar

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine