202003

Brottmål och vårdnadstvister kräver rätt advokat

Människor som vänder sig till Advokat Gunilla Olsson AB befinner sig oftast i någon form av kris. Antingen är de misstänkta eller utsatt för brott, har en konfliktsituation med den andre föräldern eller befinner sig i skilsmässa. – När människor är i en personligt jobbig situation, kan de stänga av och ha svårt att ta in information. Vi har erfarenheten för att hantera både människan och situationen, säger Gunilla Olsson, innehavare och av många ett känt ansikte från Nyhetsmorgon på TV4.

Advokatbyrån är inriktad på främst brottmål och familjerätt men arbetar även med internationell privat- och familjerätt, migrationsrätt samt socialrätt och ärenden rörande LVU. Verksamma jurister är Advokat Gunilla Olsson, Advokat Christina Mansfeld och jur. kand Lina Modig. Gunilla undervisar återkommande i bland annat familjerätt på universitet, för polisen, rektorer samt andra advokater och jurister. Christina och aktiv inom Kvinnojouren och Lina inom Ecpat.


      – Att vända sig till en erfaren advokatbyrå i brottmål eller vårdnadstvister är oerhört viktigt och kan direkt komma att påverka utfallet. Mycket är inte lagstyrt. Med erfarenhetens hjälp kan vi råda klienten och stötta i hur man bör agera och vad man kan förvänta sig. I vårdnadsmål är det viktigt att kunna råda klienten i hur man agerar både inom och utanför rätten och kunna förekomma händelser som kan uppstå. Då vi diskuterar ärenden sinsemellan, får klienten vår samlade erfarenhet och de bästa förutsättningarna i sitt mål, säger Gunilla.


Gunilla och Christina åtar sig löpande rollen som offentlig försvarare, i samtliga brottmål. Antalet vårdnadstvister har fördubblats på senare år. Inte sällan finns ett underliggande brott eller misstanke om brott, i de vårdnadstvister som byrån tar sig an. Samtliga jurister på byrån åtar sig rollen som målsägandebiträde och som särskild företrädare.


      – Att vi jobbar med både med de som är utsatta för ett brott och de som är misstänkta för ett brott, gör att vi vet hur den andre motparten kan tänka och agera. Det är en styrka. Vi föredrar att involveras i ett så tidigt skede som möjligt, för att i största möjliga mån kunna finnas där för vår klient.


På byrån är det vanligt att de träffar människor som inte vågar skilja sig, trots att den andre parten är missbrukare eller utövar fysiskt eller psykiskt våld.


      – Man är rädd för hur den andre föräldern tar hand om barnen på egen hand och tänker att man som sammanboende åtminstone kan skydda dem. Till slut vänjer man sig vid att leva i en skev relation. Men barn bör inte växa upp i tron att det är så en relation ser ut. Det är viktigt att man kommer loss och agerar! Vi hjälper till att hitta utvägar. Vi försöker finna samförståndslösningar och vara konfliktdämpande, vilket oftast är det bästa för klienten. Behöver vi agera mer kraftfullt, gör vi det. Som advokat krävs det att man är medveten om att man måste driva processer och hantera dem olika, beroende på ärendet och de förutsättningar som finns målat hos klienten. Vårt hela engagemang och driv ligger i att vi vill att det ska bli bra för vår klient! avslutar Gunilla.


Läs mer...

2020-03-26 15:00

202051 01

Vilken känsla förmedlar ditt varumärke?

Artikel Vissa företagare verkar ha mer tur än andra. Företaget både utvecklas, når framgång och uppskattas av kunderna. Är det verkligen tur? Eller är det något som företagarna helt enkelt gör rätt? Zoë Devi,...
BT6Q0738mdeol1O¨

Hur fungerar en vårdnadstvist?

Artikel Alla som har genomgått en vårdnadstvist vet hur känslomässigt tungt det kan vara och hur långdraget och ekonomiskt påfrestande det kan kännas. Frågorna är ofta många. Jurist Selena Svillar är specialiserad...
  • Advokat Gunilla Olsson
  • 08-667 91 98
  • Mälartorget 19, 111 27 Stockholm
_webb_BI1

Caia cosmetics

Skönhet är bra självkänsla och ett vackert leende enligt grundarna av det nya raketvarumärket inom smink: Caia cosmetics. 

Cecilia5

Cecilias Hed Malmström

Sveriges första kvinna på sydpolen.

6

Löwengrip

Från bloggare till influencer och superentreprenör. En 14 år lång resa som fostrat en kvinnlig entreprenör med en enormt stark förankran i samtid och samverkan. Nu med det nya varumärket Löwengrip.

Arkiv

© 2020, Enterprise Magazine