156050 SB
156050 SB0
156050 SB1
156050 SB2
156050 SB
156050 SB0
156050 SB1
156050 SB2
Dela artikel

En skola som reflekterar och utvecklar

Ett av landets främsta förskole- och friskoleföretag, Inspira, genomsyras av ledord som kunskap, delaktighet, inflytande och mångfald. Silverbäckens förskola och skola är en av Inspiras förskolor och grundskolor.

Inspira är en av de verksamheter som avknoppades från den kommunala verksamheten i början av 2000-talet. I dag finns Inspiras förskolor i sex kommuner i Stockholms län – Nacka, Sollentuna, Tyresö, Täby, Solna och Stockholms stad. Silverbäcken är en förskola, skola och fritidshem med verksamhet belägen i området Silverdal i södra Sollentuna. Verksamheten bedrivs i tre hus, Södra (Linvävarvägen), Västra och Östra (Silverbäcksvägen).
   – För Inspira och Silverbäcken är kvalitetsarbetet centralt och vi arbetar på flera olika sätt för att nå bästa möjliga resultat. Bland annat har vi ett samarbete med forskare som fördjupat sig i utveckling på området, säger rektor Eva-Lotta Kastenholm.

Ytterligare en del i kvalitetsarbetet är att se till att de anställda trivs och är med och utvecklar verksamheten, något som är avgörande för denna typ av verksamhet.

Silverbäckens förskola och skola har funnits i ungefär åtta år och har expanderat successivt. Lokalerna byggdes för förskole- och skolverksamhet och är flexibla så att båda verksamheterna fungerar i lokaler.
   – Lärarna tycker att lokalerna är väldigt bra eftersom de oftast består av ett stort rum och några mindre – precis det man önskar sig som lärare. Skolan ser inte ut som när man själv gick i den, utan passar det arbetssätt som är i dag, säger Eva-Lotta Kastenholm och ger exempel på olika sätt att lära på, som att hålla lektioner utomhus och arbete i mindre grupper.

   – Just nu har vi förskola och skola upp till och med årskurs sex. Från och med hösten 2016 kommer vi att starta årskurs sju för att följande år bygga vidare upp till årskurs nio. Tillstånd att bedriva årskurserna 7–9 har precis kommit från Skolinspektionen, berättar Eva-Lotta Kastenholm.

På Silverbäcken finns alltid lärandet och viljan att utvecklas i centrum. Enligt Eva-Lotta Kastenholm läggs grunden till Sveriges framtid genom att bygga kunskaper för elever med ett demokratiskt förhållningssätt och tydliga utvecklings- och kunskapsmål för varje individ.

Att lära in på ett traditionellt sätt som oftast innebär att arbeta med en bok från pärm till pärm är ovanligt på Silverbäckens förskola och skola. Att tänka utanför boxen är viktigt. Man kan inte göra saker som de alltid har gjorts i en samtid som ställer nya krav.
   – Vi vill få barnen att tänka fritt. Skolor kan vara ganska bra på att lära ut vad som är rätt och fel, men vi ska också ge barn och elever verktyg och möjlighet att skapa nytt utifrån sina förvärvade kunskaper, säger Eva-Lotta Kastenholm.

Ny teknik i form av surfplattor och datorer används och både möjliggör och underlättar lärandet.
   – Vi är också med i projektet Maker space som just handlar om att göra lärandet kreativt, hur vi kan uppmuntra och ge barn och elever möjlighet att skapa och lära nytt med kända kunskaper.

   – Skolan har genomgått en modernisering. Eleverna får programmera och även skriva sig till läsning – ett fantastiskt sätt att utveckla sin skrivförmåga på. Eleverna kan lägga energi på annat än att plita med penna och sudda i en text. De kan tillsammans med pedagogen och kamraterna utveckla texten genom att till exempel arbeta med verb och reflektera kring vad som händer med texten då.

Skolans miljö- och utegrupp arbetar för att utveckla vår utemiljö så att vi kan använda den i undervisningen.
   – Vi har en fantastisk miljö och många barn mår väldigt bra av att vara ute, det bidrar till en bra arbetsmiljö. Undervisningen är lika strukturerad och planerad som all annan undervisning, men ger eleverna andra dimensioner och möjligheter till utveckling än vad de kan få inomhus.

Eva-Lotta Kastenholm berättar att barnen ges både ansvar och frihet, att de klarar mycket mer än vad man tror. Barn och elever är kompetenta och vi ger dem många tillfällen till delaktighet och reflektion över lärandet. Utvecklingssamtalen håller eleven själv i. Lärarna och eleverna förbereder samtalen tillsammans och eleverna genomför dem i mötet med föräldrarna. Samtalet blir en dialog mellan barn och förälder där barnet berättar om sitt eget lärande och diskuterar det tillsammans med sina föräldrar.

Personalens självreflektion och utvärderingar är en förutsättning för att man ska kunna lära ut så bra som möjligt.
   – Man ska vara nöjd med det man gör, men ska också fundera över om man kan göra något bättre. Är det något som inte funkar, är det inte barnens fel utan något som vi har planerat som vi hade kunnat göra på ett annat sätt , säger Eva-Lotta Kastenholm.

Att även samtala om det som är bra i skolvärlden är viktigt, menar Eva-Lotta Kastenholm.
   – Vi behöver ha företrädare för skolan som pratar om goda exempel och som sätter upp mål för vidare utveckling utifrån analys av olika resultat.

   – Sverige är ett land som är bra på innovationer och det tror jag till viss del beror på undervisningsformerna på förskolan och i skolan.

Vi lever i valfrihetens tidsålder och valen är många. Att välja förskola och skola känns stort och viktigt, men också snårigt för de flesta föräldrar.
   – Det är bra att gå runt för att få en känsla hur det är på varje skola. Det viktigaste är att man känner förtroende för personalen och verksamheten. Det är sådant som ska vägleda valet för föräldrar.

2015-10-19

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies