135127soderbaumskaskolan3
135127soderbaumskaskolan1
135127soderbaumskaskolan2
135127soderbaumskaskolan3
135127soderbaumskaskolan1
135127soderbaumskaskolan2

Estetiska läroprocesser ger bestående kunskap

Fristående Söderbaumska skolan har ökat sitt elevantal ordentligt sedan portarna slogs upp 1994. Denna centralt belägna F–9-skola i Falun är det självklara alternativet för många i närområdet. I dagsläget går 470 elever på skolan som satsar på att lära genom sinnena och på så vis skapar kunskaper för livet.

Sedan starten har skolan satsat på att vara en kulturskola som avsätter ordentligt med tid åt drama, musik, bild och slöjd. Något som ger eleverna en säkerhet i uttryck och framförande.
– När jag började för tio år sedan kände vi ett behov av att definiera kulturprofilen, vad den innebar ytterligare, och kom fram till att det handlar om kreativa och estetiska lärprocesser, säger Randi Breili, matematik- och NO-lärare för årskurs 4–9 som just nu är matematiklärare för årskurs 8–9 och även handledare i det statliga matematiklyftet.
Att arbeta med estetiska läroprocesser och konkreta material skapar, till skillnad mot ett mer traditionellt lärande, bestående kunskaper.
– Långtidsminnet aktiveras i större grad. Genom sinnesupplevelser skapas beständiga intryck som du inte glömmer så lätt, säger Randi Breili.
Han är även förstelärare i matematik och har ett särskilt ansvar för att utveckla ämnet på Söderbaumska. Lärarna har utvecklats genom learning studies och haft besök av handledare från högskolan Dalarna för att slipa färdigheterna i utlärning.

– Vi samplanerar och spelar in lektioner som vi sedan tittar på och frågar oss om vi når fram till vad vi ville. Det har gett mycket, berättar Jeanette Chrisander, lärare i matematik och NO för årskurs 1–7.
Rent konkret kan en estetisk läro-process gå ut på att få skapa sitt eget presentationsmaterial kring ett ämne i stället för att skriva ett prov. Kunskaperna som samlas in inför det skriftliga provet har som bekant en tendens att falla bort en tid efter att provet är genomfört medan de kunskaper som har hängts upp på något består.

2013-11-04
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies