141041w-aboutPain

Expert på narkos och smärtbehandling

Som narkosläkare i grunden startade Miguel Madrigal för ett år sedan eget och hyr nu ut sig som konsult. I dag är han genom bolaget About Pain AB verksam på kliniker i Stockholm och tar emot patienter för smärtbehandlingar. Tjänsterna inom anestesi och intensivvård anlitas av bemanningsföretag i hela landet.

– Jag ville kunna använda båda mina kompetenser i mitt arbete och det kan jag göra nu. Smärtpatienterna kommer främst remitterade från privata försäkringsbolag eftersom jag inte har något avtal med landstinget, men givetvis är alla välkomna, säger Miguel Madrigal som driver About Pain AB.


Smärtpatienterna får vid första besöket svara på frågor som rör deras problem, men även en chans att berätta själva om sin smärta. Utefter den informationen gör Miguel en kroppsundersökning som sedan leder till analys innan han tillsammans med patienten går igenom vad han tror är orsaken till smärtan.
   – Jag beskriver då vilka alternativ som finns för behandling och vi sätter upp vilka mål patienten ska nå. Det kan bland annat handla om sjukgymnastik med individuellt utformade träningsprogram eller kognitiv beteendeterapi, förklarar Miguel.


Han planerar även att utbilda sig till KBT/ACT-terapeut i samarbete med Kognitiva Teamet AB. ACT står för Acceptance and Commitment Therapi som har visat sig ha ett högt evidensunderlag vid behandling av smärtpatienter. Teamet är i sin tur bemannat med psykologer och sjukgymnaster med smärtinriktning och arbetar multiprofessionellt med smärtrehabilitering.
    – Att utreda smärta handlar oftast om att ta reda på hur den påverkar en persons liv snarare än hur den ska lindras, jag tycker därför att det är viktigt att även kunna den biten, säger Miguel.


Att personifiera varje patients behandling och utforma ett individanpassat träningsprogram gör att smärtprocessen kan bromsas. Miguel menar att träningen ger effekter som välmående då den frigör endorfiner och skapar funktionsnivåer på olika plan.
   – Det är samtidigt viktigt att matcha varje persons behandling med de eventuella mediciner som tas. Även om träning är väldigt bra, kan det behöva tillföras även annan smärtbehandling, fortsätter han.


I sina narkosuppdrag jobbar han via bemanningsföretag i hela landet. Miguel ser alltid till att kontakta sina patienter inför en operation för att gå igenom vad som ska göras och genomföra en analys med hälsorelaterade frågor som är viktiga för anestesin.
   – Oavsett om patienten ska sövas, bedövas eller få en lugnande behandling behöver jag ha information om deras hälsotillstånd. Efter att ha gjort analysen skriver jag en plan för behandlingen som jag sedan arbetar efter, förklarar Miguel.


Han samarbetar med övriga homologa enheter, främst Ekströms Smärtklinik, och använder sitt nätverk i Stockholm, i Sverige och i resten av de nordiska länderna.2014-09-30
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies