Dela artikel

Här slösas det med ord

Tallbacksgårdens förskola i Sandviken är ett lysande exempel på ett lyckat mångkulturellt Sverige. Förskolans 68 barn representerar totalt 17 olika språk. Det framgångsrika arbetssättet har gjort att förskolan har tilldelats Sandvikens kommuns mångfaldspris.

Verksamheten i Sandviken startades upp någon gång under tidigt 70-tal. Sedan dess har det hänt otroligt mycket inom området mångfald. Både personal och barn representerar olika etniciteter och bakgrunder.
   – Språket är i fokus i allt vi gör. Det är något som vi anammar i det dagliga arbetat, då vår personal koncentrerar sig på språkutveckling, säger förskolechefen Ann-Sofie Falk.

Eftersom många av barnen inte är svenskspråkiga är den uppgiften desto viktigare. Personalen ser samtidigt till att barnen inte förlorar sina kunskaper i sitt modersmål. Dessa två kunskaper ska gå hand i hand. Förskolan är med andra ord van vid att arbeta med språk på flera olika nivåer.

Populariteten har genererat tillväxt
I dag finns det omkring sjutton olika språk representerade på förskolan, som har 68 barn fördelade på tre avdelningar. Trycket är stort och i början av nästa år kommer ytterligare en avdelning att öppnas upp. 
   – Den kommer att ha plats för 55 barn, berättar Falk. 

För att stärka språksatsningen jobbar förskolan med olika teman, allt för att underlätta barnens utveckling.
   – Vi har ett unikt arbetssätt eftersom vi lär barnen sådana ord som de har störst nytta av. De får hela tiden lära sig nya ord och får i slutändan ett gediget ordförråd. Ursprunget till det är min personal som kommit från andra länder och hur de lärde sig språket. 

Jobbar för allas lika värde
En viktig del av undervisningen består av att lärarna understryker allas lika värde. Det känns extra viktigt på en förskola där majoriteten av barnen kommer från olika kulturer. Då gäller det att småttingarna accepterar varandras olikheter. En del av det arbetet innebär att förskolan varje höst arrangerar ‘‘Världens fest’’.
   – Varje familj tar med sig fyra portioner mat från sin kultur och så har vi en jättefest här i huset. Då kan föräldrarna bekanta sig med varandra och med oss.

Arbetet har utan tvekan gett resultat. Under 2014 tilldelades Tallbacksgårdens förskola Sandvikens kommuns mångfaldspris, det blev som en extra fjäder i hatten för personalen, som ansträngt sig hårt.
   – Vi är den första förskolan som någonsin har fått det!

2014-11-19