157032 SS
157032 SS0
157032 SS1
157032 SS2
157032 SS3
157032 SS4
157032 SS
157032 SS0
157032 SS1
157032 SS2
157032 SS3
157032 SS4

Resultatinriktat utvecklingsarbete på söderskola

På Södermalmsskolan går 850 elever från förskoleklass till årskurs nio. Här finns även en av Stockholms största grundsärskola samt en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnoser inom autismsspektrat. Trygghet och kunskapsutveckling står i fokus och präglar all aktivitet på skolan, och genom ett enträget och metodiskt arbete har man skapat ett tillåtande klimat med plats för alla.

– Om man inte känner sig trygg kan man inte lära sig, konstaterar skolans rektor Nina Jonsson.

Under våren 2015 gick 99 procent av niorna ut med betyg i matematik och samtliga sjätteklassare klarade de nationella proven i svenska, engelska och matematik – ett kvitto på att utvecklingsarbetet på skolan lönar sig.

Varje läsår inleds med en värdegrundsvecka där hela skolan arbetar tillsammans för att i gemenskap befästa skolans värderingar och ordningsregler.

– Naturligtvis präglas allt arbete av vår värdegrund men att arbeta koncentrerat på det här sättet ger en grund att bygga vidare på, förklarar Nina.

Värdegrunden har man formulerat utifrån ett positivt och normkritiskt förhållningssätt vilket ytterligare ökar den känsla av trygghet man hela tiden strävar efter.

– Man märker inte normerna som styr oss förrän någon bryter mot dem. Det är viktigt att vi uppmärksammar dessa osynliga regler på ett positivt och tillåtande sätt, säger Nina.

Den goda kunskapsutvecklingen hos skolans elever beror, utöver trygghetsarbetet, på en rad samverkande faktorer, tror Nina.

– Vi arbetar resultatmedvetet, utvärderar och sätter in åtgärder när det behövs för att försäkra oss om att våra elever får kunskapen de har rätt till, säger hon.

Södermalmsskolan ligger i framkant på it-området. Arbetet i skolans digitala utvecklingsgrupp leds av en förstelärare i digitala verktyg och tillsammans utbildar och uppmuntrar de övrig personal.

För att främja arbetsro har man arbetat fram en modell som kallas Södermalmsskolelektionen. Enligt denna skapar man trygghet och kontinuitet genom att alla lektioner på skolan börjar och slutar på samma sätt.

Eleverna har fasta platser och lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner.

– Ingen ska behöva känna oro för var man ska sitta, säger Nina med eftertryck.

Till dig som står i begrepp att välja skola åt ditt barn har hon några värdefulla råd att komma med:

– Besök skolan, läs skolinspektionens rapport och skolans verksamhetsplan. Men var försiktig med att sätta tilltro till tidningarnas betygsstatistik som sällan är ett mått på hur bra en skola är, säger hon.

2015-11-12
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies