181016 ASO3
181016 ASO2
181016 ASO3
181016 ASO2

Värnar om alla barns rätt till utveckling och trygghet

Med ungdomar i absolut fokus arbetar Anan Stöd och Omsorg AB för att varje individ ska lära sig stå på egna ben och leva ett värdefullt vuxenliv kännetecknat av delaktighet, ansvar och meningsfullhet. Alla barn har, oavsett bakgrund, rätt att växa upp i en trygg och kärleksfull miljö.

Anan Stöd och Omsorg erbjuder anpassade boenden för unga som ensamma kommit till Sverige samt de som av olika anledningar fått beslut om LVU-placering. Man har lång erfarenhet av neuropsykiatriska funktionshinder och barn med social problematik. Gemensamt för alla barn och ungdomar som Anan Stöd och Omsorg ansvarar för är att de, på grund av traumatiska erfarenheter, är i stort behov av värme, struktur och att få leva i en känsla av tillhörighet. Företagets grundare Bilal Anan har en tydlig passion för yrket och menar själv att han alltid velat arbeta med människor i behov.


181016 ASO4


Karriären inom omsorg inleddes direkt efter avslutad militärtjänst då han började arbeta som elevassistent. Sedan dess har Bilal bland annat arbetat på HVB-hem och på företag som erbjuder förstärkta familjehem. För tre år sedan valde han dock att starta eget.


– Jag ville driva en verksamhet enligt mina egna visioner om vad god omsorg är. Det vill säga en verksamhet där barnen kommer i första rummet, säger Bilal och berättar att han kan relatera till många av ungdomarna då även han som ung landade i främmande land och tvingades börja om. Idag vet han därmed vad som krävs för en framgångsrik integration och betonar vikten av språk och hur det öppnar för delaktighet.


Utöver det erbjuder även Anan Stöd och Omsorg förstärkt familjehem, skyddat boende samt utslussningslägenhet. Verksamheten är belägen i Uppsala men har även familjehem i Stockholm, Göteborg, Örebro, Västerås, Nyköping och Gävle.


Förstärkt familjehem finns för de barn som har särskilt omfattande behov av omsorg. I familjehemmet får barnen stöd dygnet runt av individer med lång erfarenhet av trauman, kriser och utåtagerande beteenden.


– Vi håller daglig kontakt med våra familjehem och finns naturligtvis tillgängliga för dem närhelst de behöver vår hjälp, säger Bilal.


181016 ASO1


För de ungdomar som snart är redo att stå på egna ben finns utslussningslägenheter där de i egen takt kan vänja sig vid att leva ett självständigt liv i samhället. Man får bland annat lära sig att sköta sin ekonomi, städa, laga mat samt sköta skola och arbete, förklarar Bilal.


Att alla barn och ungdomar som befinner sig under Anan Stöd och Omsorgs vingar får individuellt anpassad omsorg är centralt i verksamheten. Alla människor har olika förutsättningar och behov och att ta hänsyn till detta är en absolut förutsättning för en fungerande och långsiktigt omsorg. Av samma anledning finns ingen tidsbegränsning. Barnen får den tid de behöver för att må bra och klara sig på egen hand.


– Allt vi gör utgår ifrån ungdomarnas behov. Vi finns för deras skull och inte tvärtom, betonar Bilal.


Han är av den starka övertygelsen att gemenskap och samvaro är avgörande för ungdomarnas välmående och att skapa förutsättningar för detta står ständigt högt upp på agendan.


– Vi arrangerar regelbundna träffar för våra placerade ungdomar då vi exempelvis spelar fotboll, fikar eller gör annat som ungdomarna tycker är kul.


Träffarna är värdefulla, inte bara för ungdomarna, utan även för familjehemmens vuxna som får tillfälle att utbyta erfarenheter och lära av varandra under lättsamma former.

Helhetssyn är ett centralt begrepp i vår värdegrund och för att kunna driva och upprätthålla den är samtal och möten mycket viktiga, förklarar Bilal och menar att synen på verksamheten som helhet är helt avgörande för att man ska lyckas nå sina mål. Att alla som arbetar inom Anan Stöd och Omsorg delar samma vision gör det möjligt för ungdomarna att lyckas.


– Vår gemensamma målsättning är att ungdomarna ska kunna stå på egna ben, förklarar Bilal.


En ödmjuk inställning där man identifierar brister och åtgärdar dem.


– Vi måste ständigt vara villiga att utvecklas och anpassa oss efter samhällets förutsättningar, fortsätter han. 


Ett exempel på flexibiliteten i verksamheten är hur man löste bristen på plats i skolan, under den stora strömmen av ensamkommande ungdomar för ett par år sedan. För att de unga inte skulle hamna på efterkälken ordnade de svenskträning på kontoret. Det råder därmed ingen tvekan om att Bilal tillsammans med sina medarbetare gör allt som står i deras makt för ungdomarna.


– Det är barnens väl som driver oss framåt, avslutar Bilal.

2018-01-04
Dela artikel
banner image

Sponsrade artiklar

Artiklar publicerade på webbplatsen som inte är märkta redaktionellt är betalda samarbeten.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Enterprise Magazine använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies